Historika Wiki:Pravidla

Z Historika Wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Pravidla
Souhrn opatření, předpisů a zvyklostí, které je radno dodržovat, jinak se vystavujete možnosti zablokování editací.

Obecná pravidla Historika Wiki[editovat]

  1. Vandalismy, spamování a trolování jsou bez milosti mazány a účet, který se takového jednání dopouští, bude blokován.
  2. Vyvarujte se osobních útoků a vulgárního, urážlivého či hrubého chování. Diskuze a editace udržujte klidné a civilní, diskutujte o obsahu příspěvků a nikoli o jejich vkladatelích. Poznámky na téma vkladatelovy inteligence, pohlaví, rasy, sexuální orientace, národnosti, náboženství budou postihovány. To se též týká jiných osob či skupin osob.
  3. Buďte produktivní. Uživatelé, kteří dávají přednost diskutování, „diskutování“ a dohadování před tvorbou encyklopedie se vystavují možným postihům ze strany správců.
  4. Osobní profily mohou obsahovat osobní informace a jistou míru osobní propagace, ale všeho s mírou. Přehnaná sebepropagace bude odmazávána. Je tedy dovoleno uvádět své jméno a popsat sám sebe, případně uvést jeden odkaz na kontakt mimo Historika Wiki (tj. e-mail, twitter, facebook popřípadě jinou „rozumnou“ sociální síť). Odmazány budou odkazy na osobní či jiné webové stránky, YouTube, Twitch atd. V případě nejasností se obraťte na správce.


Železné pravidlo
Pokud na Historiku vkládáte nějakou informaci, musí být opatřena i příslušnou řádkovou referencí odkazující na zdroj, odkuj je tato informace čerpána. Neozdrojované informace mohou být bez náhrady smazány.

Čím více je dané tvrzení výjimečné, tím lepší zdrojování je požadováno. Je možné využít jak primární, tak sekundární a terciální zdroje. Wikipedie a její klony nejsou vhodné ke zdrojování. Výjimku ze zdrojování tvoří všeobecně zjevné informace, např. že Slunce je hvězda a Země planeta obíhající Slunce.

Formát a obsah[editovat]

Název a obsah článku[editovat]

U většiny příjmení (např. maďarská či japonská) se používá evropský pořádek, tz. „jméno příjmení“. Výjimkou jsou jména čínská a korejská, kde je preferován zápis „příjmení jméno“. Možnou výjimkou jsou osoby z Hongkongu nebo takové, které mají západní rodné jméno (např. Carrie Lamová). Přesměrování je vedeno z tvaru „příjmení, jméno“ a „příjmení“, pro usnadnění vyhledávání. V případě, že se vyskytnou dvě osoby se stejným příjmením (velmi pravděpodobné), je z článku „příjmení“ místo toho vytvořen rozcestník. V případě čínských a korejských jmen je vytvořeno jen přesměrování typu „příjmení“.

Příklady:
Správná varianta Špatná varianta Přesměrování
Heihačiró Tógó Tógó Heihačiró Tógó, Heihačiró
Tógó
Miklós Horthy Horthy Miklós Horthy, Miklós
Horthy
Mao Ce-tung Ce-tung Mao Mao

Historika Wiki používá výhradně český přepis z nelatinkových jazyků do latinky. Z anglického přepisu, který je velmi rozšířen, bohužel i v českojazyčném prostředí, je možno vytvořit přesměrování. Přepis je prováděn formou transkripce, a to podle současných pravidel; transliterace je nevhodná k použití na této wiki.

Příklady:
Originál Správná varianta Špatná varianta
東郷 平八郎 Heihačiró Tógó Heihachirō Tōgō
Heihachirou Tougou
Николай Герасимович Кузнецов Nikolaj Gerasimovič Kuzněcov Nikolay Gerasimovich Kuznetsov
Nikolaj Gerasimowitsch Kusnezow
毛泽东 Mao Ce-tung Mao Zedong
משה דיין Moše Dajan Moshe Dayan
عبد الملك ابن مروان Abdulmalik ibn Marván Abd al-Malik ibn Marwan

Pro transkripci čínštiny lze použít tento převodník z anglického pchin-jinu. Pro transkripci ruštiny lze použít tuto tabulku (sloupec čestina/transkripce). Pro transkripci ukrajinštiny je vhodná tato tabulka. Pro transkripci japonštiny lze použít tuto tabulku (sloupec česky) z katakany/hiragany. Pro transkripci korejštiny lze použít tuto tabulku (sloupec česká transkripce vědecká (populární)). Pro transkripci arabštiny a hebrejštiny Vám přeji hodně štěstí (vycházejte z českojazyčných zdrojů, které transkribují, např. seriózní noviny či odborná literatura).

Na historice wiki se ženská příjmení přechylují. Nepřechylují se příjmení čínských a korejských osob, pokud je použito zápisu „příjmení jméno“. Z plné nepřechýlené podoby se může vést přesměrování. Z ženských přesměrování typu „příjmení“, která se taktéž tvoří z přechýlené podoby, se v případě vícero shodných dam se stejným příjmením netvoří rozcestník, ale přesměrování na mužskou variantu jména.

Správně Špatně Přesmerování
Margaret Thatcherová Margaret Thatcher Thatcherová, Margaret
Thatcherová
Margaret Thatcher
Thatcher, Margaret
Liou Jen-tung Liou Jen-tungová
Liouová Jen-tung
Liou

Používá se také současný způsob spisovného psaní. Tz. píšeme teologický místo theologický apod. České uvozovky nejsou "", ale „“. Lze je nalézt v Source Editoru pod symbolem omegy (Ω) v sekci Symboly; jedná se o prostřední variantu ze tří nabízených uvozovek.

Pořadí řádkových referencí v článku by mělo jít po sobě, tj. [1], [3], [18] a ne [1], [18], [3].

K názvům císařů, králů, vévodů a jiných feudálů by se mělo přistupovat systematicky. Název takového článku by měl být ve tvaru „jméno číslo přídomek“, přičemž:

  1. jméno by mělo být srozumitelně česky (tj. Jindřich, špatně je Henry, Heinrich, Henri apod.), pokud neexistuje česká obdoba jména případně je velmi nejasná, použít tu v jazyce podle země, kde panoval (např. je možné použít Geoffrey místo nejasného Bohumír, Adalbert místo nesprávného Vojtěch apod.).
  2. číslo by mělo být zastoupeno u panovníků vždy, i když se jednalo jen o jednu osobu tohoto jména v panovnické řadě (např. Jan I. Český).
  3. přídomek by měl být ve většině případů odvozen od země, kde daná osoba panovala (např. český král Václav I. bude mít přídomek Český). Pokud panovala ve vícero zemí, vybere se ta nejvýznamější, tj. s nejvyšší „hodností“: císařství > království > (velko)vévodství > (velko)knížectví > hrabství/makrabství (např. český král Přemysl I. bude mít přídomek Český, jelikož byl český král a ne Moravský, Rakouský, Štýrský apod.) Pokud daná osoba panovala vícero zemím se stejnou hodností, pak se vybere ta historicky význačnější (možná domluva editorů; např. Jakub I. Anglický, nikoliv Jakub VI. Skotský či Jakub I. Irský). Pokud možno, vyhněte se v názvu článku „popisným“ přídomkům (např. Jednooký, Líný, Dobyvatel). Ty mohou být použity v textu článku, ale vždy psané kurzívou (např. „Boleslava I. Ukrutného“).
    Výjimku tvoří císaři Svaté říše římské a římsko-němečtí králové, kdy je jako přídomek ve většině případu použita dynastická příslušnost (např. Karel IV. Lucemburský, Rudolf II. Habsburský). Je to kvůli faktu, že císaři mají vlastní číslování nezávislé na číslování v panované zemi (např. Karel IV. Lucemburský vs. Karel I. Český, po něm Karel V. Habsburský vs Karel I. Španělský, Karel IV. Český a Karel V. Španělský jsou taktéž nevhodné) a použít přídomek „Říšský“, „Svatoříšský“ nebo „Svatořímskoříšský“ je nevhodné. Stejně nevhodné je i využití rozlišovače (např. Karel IV. (císař Svaté říše římské) nebo Karel IV. (římský císař)).

Řazení kategorií[editovat]

Pokud možno, kategorie by pro přehlednost měly být řazeny v následujícím pořadí: 1) povolání/pozice (např. Španělští generálové, Francouzští králové), 2) dynastie a rody (např. Hohenzollernové), 3) členové politických stran, spolků apod. (např. Členové Komunistické strany Sovětského svazu), 4) kategorie spojené s narozením, a to v pořadí kdy-kde (např. Narození roku 69, Narození v Příbrami), 5) kategorie spojené s úmrtím, a to v pořadí kdy-kde-kde pochován-příčina úmrtí (např. Úmrtí roku 666, Úmrtí v Brně, Pohřbení v kostele sv. Jimrama v Řezně, Úmrtí na úplavici), 6) systémové a monitorovací (většinou skryté) kategorie.